Regulamin serwisu nanasubs.pl

Ostatnia aktualizacja i wejście w życie: 5 listopada 2022 r.

§ 1. Definicje:

§ 2. Zasady ogólne:

§ 3. Rejestracja/Konto:

§ 4. Użytkownikowi zabrania się:

§ 5. Błędy na stronie:

§ 6. Usuwanie treści i kary:

§ 7. Postanowienia końcowe: